Rendhagyó magyarórák a Balaton-parton (2. rész)

A Funside nyári táborairól tudósított Hunyadi Kata, a Funside Balaton és a Funside School vezető magyar mint idegen nyelv tanára. A vendégposzt első részében a magyar mint idegen nyelvi tábor módszertanáról és a MID tanításában is kiválóan használható ismerkedős, „mozgatós” játékokról olvashattunk. A folytatásban a kooperációt és a csoportdinamikát támogató nyelvi játékokat ismerhetünk meg, valamint néhány „jó gyakorlatot” a projektalapú tanításra.

fs.jpg

A kezdő és haladó csoport különválása után a csoportdinamikát, kooperációt támogató tevékenységekkel is tarkítjuk a nyelvórákat, a folytatásban ezekből hoznék néhány példát. Szerepelnek köztük népszerű társasjátékok (pl. Dixit, Storycube), melyeknek csak a nyelvórára variált használatát mutatom be. Ugyanakkor feltűnnek gyerekkorunk kedvencei is (ország-város, papírhajtogatás).

fs5.jpg

 • Zombi: a tér hosszában összevissza elrendezve és fordítva vannak székek, amelyeken a diákok ülnek. A tér egyik végén áll a zombi, akinek a célja, hogy a tér másik végén lévő üres székre leüljön. A többieknek meg kell akadályozniuk, hogy leüljön, mégpedig úgy, hogy amikor a zombi az üres szék közelébe ér, akkor valaki gyorsan elfoglalja azt. A zombi ekkor a másik üres széket veszi célba… A cél, hogy minél tovább megakadályozzák a zombi leülését (stopperrel mérhetjük).
  Továbbgondolás 1: kijelölünk egy stratégát és a diákok csak akkor mozdulhatnak, ha erre utasítást kapnak.
  Továbbgondolás 2: két zombi (főleg nagyobb létszámú csoportoknál)
  Didaktikai cél, kiemelt készség, képesség fejlesztése: csapatépítés, együttműködés.
  Nyelvi szint: bármely.
 • Történetkocka (storycube): a dobókockákkal alakítanak ki a diákok egy közös történetet, pl. arról, hogy hogyan raboljunk ki egy bankot, vagy milyen lesz a jövő… Lehet egy vagy több kockával is dobni egyszerre.
  Didaktikai cél, kiemelt készség, képesség fejlesztése: előre-hátra utalások, összetett mondatok, kötőszavak gyakorlása.
  Nyelvi szint: B1-től.
 • Mi a szabály?: a tanár kezdi el a játékot: „Képzeljétek el, hogy mindannyian elutazunk egy lakatlan szigetre! Közösen viszünk egy nagy csomagot, ezt együtt pakoljuk be. De nem pakolhatunk bele akármit! Van egy szabály, amit nem árulok el, nektek kell rájönni. Próbálkozzatok, hogy mit raktok a bőröndbe. Én viszek egy könyvet magammal.” A diákok sorban elkezdenek tárgyakat mondani, erre mondhatjuk, hogy igen, azt hozhatod, vagy nem. A fenti esetben az én titkos szabályom az, hogy csak K betűvel kezdődő dolgokat lehet pakolni. Szép lassan fognak rájönni, aki már tudja a szabályt, az sem árulja el, egyszerűen csak a szabály szerint mond dolgokat, így egyre inkább egyértelműbb lesz a szabály. Remekül lehet például a magas vagy mély hangrendű szavakat gyakorolni!
  Didaktikai cél, kiemelt készség, képesség fejlesztése: logika fejlesztése, szókincs bővítése.
  Nyelvi szint: bármely.
 • Dixit: Dixit kártyák kiterítve egy asztalon, minden diák válasszon egyet, ami leginkább tükrözi a hangulatát, állapotát!
  Továbbgondolva: Álljanak egy csoportba azok, akik hasonló kártyákat választottak! Haladóbbak indokolják meg a választásuk!
  Didaktikai cél, kiemelt készség, képesség fejlesztése: ráhangolódás.
  Nyelvi szint: bármely.
 • Ország-város: egy fektetett A4-es lapra 9 oszlopot készít mindenki: betű, ország, város, fiú név, lány név, állat, növény, tárgy, pontok. Egyvalaki némán mondja az ABC-t, egy másik lestoppolja, és az adott betűvel kezdődő szavakat kell gyűjteni a fenti kategóriákban. Nyelvi szintnek megfelelően tudunk könnyíteni, nehezíteni (például haladóbbaknál csak magyar keresztnevek)
  Didaktikai cél, kiemelt készség, képesség fejlesztése: szókincs bővítése.
  Nyelvi szint: A2-től.
 • Mindenki a barátom: a diákok körben ülnek, egy valaki középen áll, neki nincs széke. A középen lévő diák különböző állításokat fogalmaz meg, amelyek igazak őrá is. Pl.: „Mindenki a barátom, aki szeret rajzolni!” – ekkor, akik szeretnek rajzolni, felállnak, és egy másik helyet keresnek maguknak. A középen lévő ember is megpróbál leülni. Akinek nem jut szék, ő marad középen és ő mondja a következő állítást. Az adott nyelvtannak megfelelően jelölhetjük ki a mondat felépítését, gyakoroltathatjuk a szerkezetet.
  Didaktikai cél, kiemelt készség, képesség fejlesztése: alárendelő mondat gyakorlása, tárgyeset gyakorlása, főnévi igeneves szerkezetek gyakorlása, tárgyeset gyakorlása, stb.
  Nyelvi szint: A1-től.
 • Sztár a vörös szőnyegen: a diákok két oszlopba állnak fel (ők a riporterek), egy valaki középen (ő a szupersztár), a sor elején elindul. A sztárnak minden riporterhez oda kell mennie, és minden kérdésre válaszolnia kell. A riporterek törekedjenek arra, hogy minél hosszabban, nehezebben megválaszolható, “izzasztó” kérdéseket tegyenek fel! A tanár méri az időt, hogy ki mennyi idő alatt ér végig a „vörös szőnyegen” – a cél: minél gyorsabban, minél több dolgot megtudni a másikról.
  Didaktikai cél, kiemelt készség, képesség fejlesztése: kérdések szerkesztése.
  Nyelvi szint: A2-től.
 • Reklámozz!: gyűjtsünk össze minél furcsább tárgyakat, amelyekből a diákok választhatnak akár egyénenként, párban vagy csoportban. A feladatuk, hogy a tárgynak egy teljesen új funkciót és használatot találjanak, amivel meggyőzik a többieket, hogy enélkül bizony nem lehet élni…
  Nyelvi szint: B1-től.
 • Meséljünk együtt!: egy mindenki által ismert történetet mondjunk el együtt (pl.: Hófehérke). Lehet variálni, hogy egy kör vagy két kör alatt. Mindenki csak egy mondatot mondhat, amelynek kapcsolódnia kell az előzőhöz és legfeljebb egyszeres összetétel lehet.
  Didaktikai cél, kiemelt készség, képesség fejlesztése: előre-hátra utalások, összetett mondatok, kötőszavak gyakorlása; együttműködés fejlesztése.
  Nyelvi szint: B1-től.
 • Mindenkiben van valami közös: véletlenszerűen alakítunk ki 3-4 fős csoportokat. Lehetőleg olyan diákok kerüljenek össze, akik egyébként nem ismerik egymást. A feladatuk, hogy adott idő alatt találjanak legalább 5 közös dolgot, amely mindenkire jellemző. A csapatokból egy ember ismerteti, hogy mire jutottak.
  Továbbgondolás: Két csapat összeáll és most nekik kell legalább 3 közös dolgot találniuk… és így tovább, mígnem az egész csoport talál legalább 1 olyan dolgot, ami mindenkire jellemző.
  Didaktikai cél, kiemelt készség, képesség fejlesztése: tárgyeset gyakorlása, főnévi igeneves szerkezetek gyakorlása; kooperáció.
  Nyelvi szint: A2-től.
 • WC-papír: mindenki tépjen le négyzeteket egy papírból, annyit, amennyit szeretne. Ha már mindenki tépett, utána mondjuk el a feladatot: mindenki mondjon magáról annyi érdekes információt, ahány „kockát” tépett!
  Didaktikai cél, kiemelt készség, képesség fejlesztése: mondatszerkesztés, bemelegítés, ráhangolás.
  Nyelvi szint: A2-től.
 • Hazudj!: mindenki mondjon magáról 3 állítást, ebből kettő hazugság legyen. A többiek feladata, hogy kitalálják, melyik az igaz!
  Didaktikai cél, kiemelt készség, képesség fejlesztése: mondatszerkesztés.
  Nyelvi szint: bármely.
 • Ki vagyok én?: egymás homlokára ragasztják a diákok különböző karakterek nevét (pl.: Pókember, Zeusz…), és mindenkinek ki kell találnia, hogy ő kicsoda. Csak eldöntendő kérdéseket tehet fel, amire igen vagy nem a válasz. Ha a válasz igen, kérdezhet még egyet, ha a válasz nem, akkor a következő kérdez saját magáról. Legalább hármat kell kérdezni, mielőtt rákérdez a karakterre.
  Didaktikai cél, kiemelt készség, képesség fejlesztése: kérdések szerkesztése.
  Nyelvi szint: bármely.
 • 14: körben ülünk, mindenki egy számot mondva elszámolunk 14-ig. Akinél elértük a 14-et, ő kitalálhatja, hogy a következő körtől mivel helyettesítsük az általa kiválasztott számot. Pl.: mostantól a kettő=kiscica vagy a három=négy stb. Aki elrontja, annál újra kezdődik a számolás. A cél, hogy mind a 14 számot helyettesítsük valamilyen szóval.
  Didaktikai cél, kiemelt készség, képesség fejlesztése: együttműködés, memória.
  Nyelvi szint: bármely.
 • Fordított activity: egy diák áll a tábla előtt, a táblának háttal. Valaki felír a táblára egy szót, amelyet mindenkinek el kell mutogatnia, a tábla előtt álló valakinek pedig ki kell találnia, mi van a táblára írva.
  Didaktikai cél, kiemelt készség, képesség fejlesztése: szókincs, együttműködés.
  Nyelvi szint: bármely.

A fent leírt tevékenységeket természetesen bátran variálhatjuk a csoport dinamikájának, a nyelvi szintnek, a témának, szókincsnek megfelelően. És ne feledjük a talán legfontosabb elemet, a tanári motiválást: merüljünk el a játék örömében, játsszuk el a szerepet (legyen az zombi, kvízmester, riporter…) és akkor a diákjaink is követnek minket!

fs6.jpg

A táborban minden turnus pénteken, a közösen létrehozott projekt bemutatásával zárul. Ezen az egy órás eseményen az összes nyelvi csoport részt vesz, ami nagyjából 70-90 táborozót, 9-12 csoportot jelent, tehát komoly tétje van. A gyerekek szavazhatnak arra a csoportra, amelyik a leginkább tetszett nekik, illetve a tanárok is odaítélnek egy szakmai díjat.

Sokféle formát ölthet egy-egy projekt: készítettünk már kezdő csoporttal kincses térképet a tábor területén található „tereptárgyak” megnevezésével, vagy gyurmáztunk egész menüsort (palacsinta, gulyás, madártej…), amelyet tálcán „felszolgáltunk” a vendégeinknek. Emlékezetes volt idén egy rövid családi jelenet, amelyben a négyfős csoport (egy 15 éves lány és egy vele egykorú fiú, plusz két 10 éves) egy közös családi étkezést dramatizált: a szokásos köszönési, udvariassági formulákon kívül az „anyuka” öltözködési tanácsokat adott a kislánynak, „apuka” pedig „csajozni” tanította a fiát. (Ez remek példa arra is, hogy a különböző életkorú diákokat hogyan hozzuk össze egy közös feladatban.)

fs7.jpg

Kezdő turnus zárása volt az a projekt is, ahol egy számukra teljesen idegen, csak magyarul beszélő táborozóhoz kellett odamenniük a diákoknak, és egy beszélgetés során (melynek az elején természetesen bemutatkoztak) megtudni néhány információt a másikról. A Harry Potter tematikájú héten varázslatos állatok mágikus tulajdonságait ismertették beöltözve, kifestve, jelmezben. Külön nagy élmény látnia ezeket a bemutatókat azoknak a magyar anyanyelvű diákoknak, akik épp az angol vagy német nyelvű prezentációjuk miatt izgulnak.

A haladó csoportoknál nagyobb a mozgástér, összetettebb tud lenni egy-egy bemutató. A diákok nagyon kedvelik a rövid kisfilmek készítését: idén, a filmsztárok hetén is ezt választottuk. Mintha egy valós Oscar-díjátadón lettünk volna, rövid kisfilmekben mutattuk be a jelölteket, akikkel az adott héten végig a „főszerepüket” jártuk körbe: milyen műfajú filmben, milyen karaktert alakítanak (külső és belső tulajdonságokkal) - volt, hogy egy egész történet kerekedett köré! Így lett Magda, a horvát kislány akcióhős; az egynegyed osztrák, egynegyed brit, félig magyar Mark pedig James Bond; az ír apukától és magyar anyukától Rómában született, de most éppen Bécsben élő Lili pedig a világot elpusztítani akaró gonosz kis földönkívüli… És persze ott volt János, az őrült tudós és Vicky, aki Miss Fisherként nyomozott a táborban. (Talán ez volt az idei kedvenc projektem!)

fs8.jpg

Írtunk már népmesét is, ahol a magyar mesék jellegzetes nyelvi elemeit és tartalmi fordulatait adaptáltuk a táborra (a legkisebb fiú elnyerte a kék Funside-pólót), és élő cirkuszi show-t is játszottunk már el különböző mutatványokkal, bűvésztrükkökkel. Dr. Bubó állatorvosi rendelőjébe is bepillanthattunk, ahol mindenféle egzotikus betegséggel és azok nem kevésbé őrült gyógymódjaival találkozhattunk. Előfordult olyan is, hogy a csoportban négy francia kamasszal dolgoztam, akik legtöbbször csak meg akarták úszni a munkát... Egyszer viccből megjegyeztem, hogy lázadnak, forradalmat csinálnak, úgyis az a specialitásuk. Mondták, hogy abban a magyarok sem rosszak, így elkezdtük összeszedni a tudásukat az 1848-as forradalomról, vittem be szöveget, képeket, és végül a projektünk is ez lett: megfogalmaztuk a tábori 12 pontot! A tehetségek hetén pedig természetesen egy tehetségkutató show válogatóját karikíroztuk vicces bemutatkozó videókkal és végletes zsűrivel, amelyben nagy segítségünkre voltak Puzsér Róbert „örökérvényű” értékelései.

fs9.jpg

A Funside nyári táboraiban eltöltött tizenhét hetem alatt legalább 30 projekt elkészítésében vettem részt, így értelemszerűen fent csak a kedvenceimet emeltem ki. De remélem, hogy ezek alapján is érezhető-érthető, ami a tanítás során alapelvem, alapelvünk: a megfelelő módszertani felkészültség mellett ugyanolyan fontos, hogy bízzunk a diákjainkban, merjünk az érdeklődésük után menni, és ne csak dolgozzunk együtt, hanem játsszunk is.

(A Funside logó nélküli fotók a szerző saját felvételei.)