Látogatás a 2018-as Nyelvparádén

A Nyelvparádé minden évben kiemelt rendezvény nem csak az idegen nyelve(ke)t tanuló diákok, de a nyelvtanárok számára is. Nem hiányozhatott csapatunk sem az eseményről. A program szombati napjáról tudósít Lukács-Somos Júlia, a PontHU alapító tagja, az Orchidea Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Gimnázium MID tanára.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is különböző ingyenes előadások, módszertani bemutatók, interaktív nyelvórák várták a nyelvet tanulni vágyókat, illetve a pedagógusként dolgozó érdeklődőket a Millenáris Parkban. A programok mellett a kiállítóterekben informálódhattak a látogatók a különböző nyelvvizsgákról, külföldi tanulmányutakról, nyelviskolai kurzusokról, tananyagokról és könyvekről, illetve vásárolhattak is a kínálatból.

A szombati nap egy szórakoztató nyelvórával kezdődött: „anyanyelv használata nélkül”. A programfüzet ismertetője azt ígérte, hogy nyelvtanulóként bepillantást nyerhetünk a szerb nyelvbe anélkül, hogy megszólalnánk magyarul, nyelvtanárként pedig nyelvtanítással kapcsolatos módszertani ötletekkel gazdagodhatunk a közvetítőnyelv használata nélküli tanításról. Vanja Smoje Glavaski, az International House angol nyelvtanára tartott bemutató órát, amelynek során megtanultunk bemutatkozni, néhány alapkérdést feltenni és azokat megválaszolni, illetve egyszerű útbaigazítást kérni és adni szerb nyelven. Az órán valóban egyetlen szó sem hangzott el más nyelven, a résztvevők mégis könnyedén megértették, hogy mik a feladatok, mit vár tőlük a tanár, és mi az óra témája.

viber_image.jpg

Természetesen a tanulók könnyedén támaszkodhattak előzetes tudásukra, előismereteikre, hiszen aki már tanult idegen nyelvet, az tudja, nagyjából mire számíthat egy bevezető órán. Mégis sok más módszertani fogást elleshetett az a pedagógus, aki ebből a célból vett részt a foglalkozáson. A gesztusnyelv, a mimika sokat segített a kérdések és instrukciók megértésében, a dicsérő nemzetközi szavak biztosították a megértést. A kézmozdulatok, a bólintás, a mosoly visszacsatolásként funkcionált. Az info-kommunikációs eszközök segítségével kivetítve láthattuk a dialógusokat, szavakat, amelyeket képek vezettek be. Minden esetben először kiejtettük a megfelelő szót vagy mondatot, és utána láttuk meg ezeket a kijelzőn, hiszen így történik a gyermekek nyelvelsajátítása is, illetve a használat során is ezt a sorrendet követjük. A munkaforma elmagyarázásához Vanja használta a kézmozdulatokat, illetve a táblát is: rajz segítségével ábrázolta, hogy miként rendeződjünk párokba a feladat megoldásához. Az óra során a tanárnő a kiejtésünket is javította, érdekes fogás volt a szóhangsúly bemutatása lábbal való dobbantással. 

nyelvparade.jpg

Az óra végén reflektáltunk arra, hogy milyen eszközök segítettek bennünket a megértésben, hogyan éreztük magunkat a foglalkozáson, milyen volt a tanulói és a tanári beszéd aránya, illetve mi mindent tanultunk meg. Úgy éreztem, hogy bepillantást nyertem a szerb nyelvbe, sokat beszéltem és gyakoroltam, megismertem új embereket, és ellestem néhány módszertani fogást, amelyet nyelvtanárként hasznosítani tudok a munkám során.

A foglalkozás végén siettem a második állomásra, ahol Lázár Gábor mutatta be fejlesztését, a Neudice nevű online szótárat. A program egyelőre demóverzióban található meg az interneten, de már betekintést nyerhetünk használatának logikájába, alapelveibe.

nyelvparade2.jpg

Az előadáson megtudhattuk, hogy a készítőben a kínai nyelv tanulása közben merült fel az igény, hogy ne a szokásos listás elrendezésű szótárat alkosson, hanem egy olyat, amely képes ábrázolni a nyelvspecifikus nyelvtani kapcsolatokat, a szavak egymáshoz való viszonyát. A szótárnak van egy hagyományos része, amely bemutatja az adott szót és jelentését, példamondatokat mutat, képet láthatunk a szó jelentéséről, a másik része viszont a szó más szavakhoz való grammatikai-szemantikai kapcsolatát mutatja be. Ezek például a szinonimák, az ellentétpárok, de akár az alany-állítmány kapcsolatot is képes vizuálisan ábrázolni a program. A szerkesztő beállíthatja, hogy milyen jellegű kapcsolatra kíváncsi, és a program elhelyezi a szavakat olyan távolságban egymástól, amely utal a köztük lévő kapcsolat jellegére és erősségére. 

A program segíti a szótanulást, hiszen akár egy teljes tankönyv szóanyagát fel lehet vinni a rendszerbe. A Neudice bemutatja a korábban tanult szavakat, és azokhoz képest rendezi el az új szókincset. Egy-egy állapotot le lehet fényképezni a program segítségével, amelyet akár elküldhetünk, kioszthatunk tanulóinknak. Külön érdekesség ennek kinyomtatási lehetősége, amely során a lap mindkét oldalára nyomtatunk, és a fénybe tartva láthatjuk a szó jelentését. Ezt mi is kipróbáltuk a bemutató során, nagyon izgalmas volt a végeredmény.

nyelvparade4.jpg

A kifejlesztett program hosszú távon hozzájárulhat az eredményes(ebb) szókincstanításhoz és -tanuláshoz, amelybe a magyar mint idegen nyelv tanári szakma is bekapcsolódhat.

A szótárról a következő oldalon olvasható bővebb ismertető: 

http://www.oktatas-informatika.hu/2013/03/lazar-gabor-neuronhalozatos-kinai-szotar-nyugatrol-keletrol-nyugatra/