A PontHU anyaga a Magyarul tanulok magazinban

A Magyarul tanulok magazin legfrissebb számát olvasva legutóbbi MID-tanári műhelyünk témájához kapcsolódó összeállítással találkozhatnak az olvasók, amelyet a magazin készítőivel való együttműködésünk keretében a PontHU csapata készített. Mivel a Magyarul tanulok aktuális számának középpontjában a család áll, mi is e téma köré szervezve dolgoztuk fel legutóbbi műhelyünk témáját, az interkulturális kommunikációt, amelyet májusi összejövetelünkön dr. Lázár Ildikó, a terület nemzetközileg elismert kutatója mutatott be a résztvevőknek.

A Család, gyerek & interkulturális kompetencia című feladatsor (mintaoldal szabadon letöltető innen) összeállításakor arra törekedtünk, hogy mind a magazint olvasó nyelvtanulók, mind a tanár kollégák számára hasznos és széles körben használható anyagot állítsunk össze. A műhelyen megismert elméleti tudást ezért igyekeztünk úgy feldolgozni, hogy a feladatok különféle nyelvi szinten álló tanulók számára egyaránt megoldhatók. Az összeállításban minden gyakorlat egy-egy nyelvi készség fejlesztésére irányul (például beszédkészség-fejlesztés különböző kultúrából érkező családok, vagy éppen más-más ország gyerekszobáinak összehasonlításával, íráskészség fejlesztése blogbejegyzés készítésével, olvasott szövegértés diagramelemzéssel), és egyúttal az interkulturális kompetencia egy-egy összetevőjéhez (ismeretek, készségek, attitűdök) is kapcsolódik. Az anyag összeállításakor nagy segítséget és inspirációt jelentettek a műhely során elhangzott ötletek, módszertani fogások, ezeket több helyen is beépítettük a feladatokba. (A műhelyről szóló részletes beszámolónkat lásd itt.)

20180730-222118_mtu29-content_pdf.pngReményeink szerint a feladatsor a tanár olvasók számára is gondolatébresztő lehet és – a feladatokat az adott tanulócsoport egyéni igényeire szabva, vagy akár az ötleteket más témákra adaptálva – kedvet kapnak ahhoz, hogy mindennapi gyakorlatuk részéve tegyék az interkulturális kompetencia tudatos nyelvórai fejlesztését. Hiszen egy idegen nyelv tanulása mindig egy másik kultúra, világlátás megismerését is jelenti, amelyek elsajátítása elengedhetetlen az eredményes kommunikációhoz. Vegyes nemzetiségű csoportokban mindez kiegészül a tanulótársak kultúrájának megismerésével is, ami – bár adott esetben félreértések, konfliktusok forrása is lehet - rengeteg módszertani lehetőséget rejt magában a tanár számára. Ezek kihasználásához összeállításunk is számos példával szolgál.

A magazin készítőinek és a PontHU csapatának szándékai szerint az együttműködés folytatódni fog, és MódSZERtár címmel a jövőben rendszeresen megjelennek majd a Magyarul tanulok magazinban a Módszertani Műhely aktuális témáihoz kapcsolódó anyagok. A magazinnak ezúton is köszönjük az együttműködési lehetőséget, a kollégáknak pedig hasznos böngészést kívánunk!