Rólunk

A PontHU három magyar mint idegen nyelv tanár együttműködéséből született. Céljuk egy nyitott, szakmai találkozási pont, virtuális közösségi tér biztosítása a magyar mint idegen nyelvvel foglalkozó szakemberek, oktatók, tanárok, hallgatók számára, ahol lehetőség nyílik a magyar mint idegen nyelv módszertani kérdéseinek megbeszélésére, újabb kutatási eredmények bemutatására, gyakorlati műhelyfoglalkozások tartására.

Ennek keretében indult el 2017-ben az ELTE BTK Magyar mint Idegen Nyelv Tanszékével együttműködve a Magyar mint Idegen Nyelvi Módszertani Műhely tanári fóruma. A szakmai találkozásokon fontos szerepet szánunk az egymástól tanulásnak, egy közös módszertani kincs felmutatásának és megosztásának.

Csapatunk

lukacs-somos_julia.jpgLukács-Somos Júlia az Orchidea Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Gimnáziumban tanít főállásban német nyelvet és magyar mint idegen nyelvet. Emellett az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészet Doktori Program abszolvált doktorjelöltje, kutatási területei az idegen nyelvi pragmatikai kompetencia fejlesztése, illetve a tanári kommunikáció. Az iskolában végzett munkája mellett részt vesz különböző oktatással kapcsolatos projektekben, illetve magyar mint idegen nyelvi tananyagok készítésében.

borsos_levente.jpgBorsos Levente a KKM-Balassi Intézet és az ELTE óraadó magyar mint idegen nyelv tanára, az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának hallgatója, 2012 és 2017 között az Oszakai Egyetem lektora. Kutatási területe az audiovizuális fordítás különböző módozataiban rejlő nyelvtanítás-módszertani lehetőségek, valamint a kognitív nyelvészet eredményeinek felhasználása a magyar mint idegen nyelv oktatásában.

kruzslicz_tamas.jpgKruzslicz Tamás magyar, német és magyar mint idegen nyelv szakos tanár, 2013 óta az ausztriai Fachhochschule Burgenland és az ELTE óraadó nyelvtanára, a 2018/19-es tanévtől a Ljubljanai Egyetem magyar nyelvi lektora. Az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott Nyelvészet Doktori Programjának végzős hallgatója, kutatási témája a szövegalkotás és a grammatikatanítás kapcsolata a MID-tanításban. További kutatási területe a digitális kommunikáció, és annak tanórai felhasználási lehetőségei.