Virtuális magyarórák - beszámoló

Negyedik alkalommal gyűlt össze 2018. március 1-én a 2017 őszén indult Magyar mint Idegen Nyelvi Módszertani Műhely tanári fóruma. A fórum legfontosabb célja, hogy találkozóhelyként szolgáljon minden olyan tanár számára, aki a magyart idegen nyelvként oktatja. Ezért is nagyon jó látni, hogy hónapról hónapra a legkülönbözőbb hátterű kollégák gyűlnek össze. A sokszínűségnek hála a közös beszélgetések során a résztvevők olyan új nézőpontokkal gazdagodhatnak, amelyek segítségével – persze egyéni helyzetükre alkalmazva – új színt vihetnek saját tanítási gyakorlatukba.
Az előző félév témajavaslatai alapján összeállított második évadban az első alkalom levezetését a műhely két állandó résztvevője, Pál Barbara és Hajba László vállalta magára. Barbi és Laci mindketten tapasztalt angol és magyar mint idegen nyelv szakos tanárok, akik a mid-van.hu portál szerkesztőiként sokat tesznek a magyar mint idegen nyelv szakma közösségének építéséért.
Mind Barbi, mind Laci nagy tapasztalattal rendelkezik a virtuális nyelvórák terén, amely a távoktatásnak azt a formáját jelenti, amikor a tanár és a tanuló valós időben, de fizikailag egymástól távol, az interneten keresztül kommunikálnak. A mostani összejövetelen az előadók ennek az oktatási formának a rejtelmeibe avatták be a résztvevőket. A téma láthatóan nagy érdeklődést váltott ki. A zord időjárás ellenére a fórum eddigi történetének legnépesebb közönsége gyűlt össze az ELTE BTK Ifjúsági épületében, a Doktori Kiválósági Központ előadótermében.
Miután megismertük egymás óvodai jeleit (és ezen keresztül a tapasztalatait a virtuális tanítás terén), az előadók röviden bemutatták azokat a tanítványaikat, akiket az interneten keresztül (is) tanítanak. Jól kirajzolódott, milyen sokféle helyzet indokolhatja, hogy a virtuális tér váljon a nyelvórák helyszínévé. A kézenfekvőnek tűnő idő- és pénzmegtakarítás mellett a rugalmasabb időbeosztás szintén előnyt jelenthet, de akár egy betegség esetén is jó megoldás lehet az interneten történő tanítás. Fontos meglátás volt ennek kapcsán, hogy a hagyományos és virtuális órák egyáltalán nem zárják ki egymást, hanem sok helyzetben éppen egymás hatékony kiegészítői.
29749700_205297470062869_4325470350102810079_3.jpg
Az előadás elején Laci szemléletváltó gondolatokat megfogalmazva amellett érvelt, hogy a virtuális nyelvórák sokkal kevésbé különböznek egy hagyományos, tantermi nyelvórától, mint első ránézésre gondolnánk. Véleménye szerint mivel a virtuális nyelvórák alapját is a tanár birtokában lévő szakmódszertani és pedagógiai tudás biztosítja, ebből a szempontból nincs jelentős eltérés egy hagyományos és egy virtuális nyelvóra között.
Abból kiindulva, hogy a fő különbséget a virtuális órák színhelyét adó digitális tér jelenti, az előadók vállaltan a technikai szempontok bemutatására helyezték a hangsúlyt. Ennek megfelelően az egész műhely rendkívül gyakorlatias volt, a résztvevők rengeteg olyan hasznos tanáccsal és ötlettel gazdagodhattak, amelyek jól láthatóan az előadók személyes tapasztalatából eredtek.
29749700_205297470062869_4325470350102810079_o.jpg
Barbi és Laci egyebek mellett olyan titkos trükköket árultak el, hogy melyik az a négy program, amelyet érdemes folyamatosan megnyitva tartani egy virtuális óra során. Ezek közül a legfontosabb természetesen a kommunikációt (hang- és videóátvitelt) biztosító szoftver. A többség számára újdonságot jelentett a Zoom nevű program (https://zoom.us), amelynek már ingyenesen elérhető változata is tartalmaz több olyan hasznos funkciót, amelyek a mindenki által ismert Skype-on nem állnak rendelkezésre. Ilyen például az interaktív képernyőmegosztás lehetősége (a beszélgetés résztvevői átvehetik egymás számítógépének irányítását). Az előadók két számítógépet használva bemutatták e funkciók működését a gyakorlatban is. A legfontosabb alkalmazások listájának következő tagja a Google Drive (https://www.google.com/drive/), amely lehetőséget ad, hogy az óra során használt szövegeket, képeket feltöltsük egy megosztott mappába. Ehhez mindkét fél folyamatosan hozzáfér. Rendkívül sok időt takaríthatunk meg, ha az órán előforduló új szavakat azonnal beírjuk a Quizlet alkalmazásba (https://quizlet.com). Az így összegyűlő szókártyák nemcsak a gyakorlásra adnak lehetőséget, hanem a szavak gyors és játékos átismétlésére is a következő óra elején. Végül a LearningApps (https://learningapps.org) oldala is jó, ha kéznél van az óra folyamán. Használata azért is előnyös, mert a tanár az egyszer már elkészített feladatokat akár jövőbeli diákjaival is bármikor újra felhasználhatja.
29749700_205297470062869_4325470350102810079_2.jpg
A fenti példák valóban csak példák. Lehetetlen lenne felsorolni a rengeteg praktikus tanácsot, alkalmazást és trükköt, amely említésre került. A szervezők és minden résztvevő nevében még egyszer köszönjük Barbinak és Lacinak a jó hangulatú és tartalmas estét! Biztosak vagyunk benne, hogy azok is sok új gondolattal gazdagodhattak, akik már kipróbálták az online tanítást, azok közül pedig, akik eddig még nem próbálták, sokan most kedvet kaptak hozzá.
A műhely legközelebb 2018. április 12-én kerül megrendezésre. Az est témája akkor a gamifikáció, azaz a játékosítás lesz, amelyet a terület kiváló ismerője, Barbarics Márta doktori hallgató, angol-matematika szakos tanár fog bemutatni számunkra. Mindenkit sok szeretettel várunk akkor is!